De A-school

Ervaar de liefde van de Vader
lees verder

Een veilige omgeving waar je thuiskomt | Waar je bevestiging en aanvaarding vindt | Waar je ontdekt dat Zijn kracht in zwakheid wordt volbracht | Waar je tot rust komt

WAT IS EEN A‑SCHOOL?

Op een Vaderhart A-school komen alle facetten van de openbaring van Gods Vaderliefde aan de orde.

Aan de hand van specifieke openbaring en gedegen Bijbels onderwijs brengen ervaren leraren een levensveranderende boodschap van liefde, leven en hoop. Je krijgt de kans om blokkades op te ruimen en zo de weg vrij te maken om de liefde van de Vader te kunnen ontvangen en het hart van een zoon of dochter terug te krijgen.

Jezus had het hart van een zoon jegens zijn Vader en leefde in de tegenwoordigheid van Zijn liefde. In het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus alleen zei wat Hij zijn Vader hoorde zeggen en deed wat Hij Hem zag doen. Jezus heet ons welkom in die wereld als broers en zussen van Hem, de Eerstgeborene.

ONS HART OPENEN

Als wij ons hart openen, stort de Vader Zijn liefde daarin uit door de Heilige Geest.

Wanneer Gods liefde ons hart vernieuwt, kan er echte en blijvende verandering optreden. Na jaren van gedrevenheid en hard werken, komen veel deelnemers aan een A-school eindelijk tot rust.

Het is gebleken dat we een hele week nodig hebben om te ‘onthaasten’ en deze openbaring te kunnen ontvangen. Wat God geeft ontvangen we in ons hart, en het kost tijd om de blokkades op te ruimen die ons ervan weerhouden Zijn Vaderliefde voortdurend te ervaren.

Scholen / jaar

Landen

Familie

Elke school van Fatherheart Ministries heeft twee specifieke doelen:

Een persoonlijke ervaring – we geven je de gelegenheid om de liefde van God de Vader voor jou persoonlijk te ervaren;

Een Bijbels fundament – we geven je een grondige Bijbelse uitleg over de plaats van de Vader in de christelijke levenswandel.

A-schoolthema’s: een overzicht

In de loop der jaren hebben we gezien dat door de leiding van de Heilige Geest elke A-school uniek is. Hoewel we het toejuichen dat geen enkele school hetzelfde is, zijn er een aantal onderwerpen die op elke A-school worden besproken om te waarborgen dat het onderwijs een juiste afspiegeling is van wat God ons als Fatherheart Ministries gegeven heeft. De volgende zes hoofdthema’s plus tal van andere onderwerpen komen aan de orde.

De Vader

God is volledig Vader voor ons. Wat houdt dat in? Wij zijn volkomen Zijn kinderen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wat betekent dat? En hoe kan ons hart die realiteit omarmen in het leven van alledag?

Het hart

Hoe kun je het hart van een zoon of dochter terugkrijgen en hoe kun je vanuit je hart in de realiteit van zoonschap leren leven?

Hoop

Zwakheid is de kracht van zoonschap. Ons falen kan de deur worden naar openbaring, verandering en groei.

Vrijheid

Vrijheid ontstaat als we op specifieke terreinen van ons hart daadwerkelijk vergeving ervaren.

Troost

Aan de hand van schriftgedeelten in het Oude en Nieuwe Testament laten we je zien dat Gods vertroosting voor ieder van ons beschikbaar is.

Het avontuur van zoonschap

Door de openbaring van de liefde van de Vader zijn voor elk van ons fantastische avonturen weggelegd. Dat is de geweldige vrijheid van de zonen van God!

‘A’ School Testimonies

“What really spoke to me was that the speakers spoke with such vulnerability. You’re comfortable that you haven’t got it all together. That’s made me more comfortable about where I’m at in my own life.”

– Tim, Wellington, New Zealand

“I realised I’d been playing roles and acting all of the time. But I don’t care anymore. I would rather be real. Now I’ve learned I can let down my defences because of his love for me.”

– Maggie, Tasmania, Australia

A‑schoolleiders

Alle A-scholen worden geleid door erkende FHM‑schoolleiders.

Elke deelnemer aan een A-school krijgt het boek Het Hart van een Zoon van James Jordan.

Scholen en activiteiten in Nederland

Hieronder vind je een overzicht van de scholen en activiteiten van FHM in Nederland.

[MEC id=”12817“]