Verklaring van geloof

Wat wij geloven

Wij geloven dat er één God is, Die eeuwig leeft in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven dat de Bijbel Gods woord aan de wereld is en gezaghebbend en onfeilbaar tot ons spreekt.

Wij geloven in de goddelijkheid van Jezus Christus de Zoon, in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn leven zonder zonde, Zijn wonderen, Zijn dood voor ons aan het kruis, in de opstanding van Zijn lichaam, Zijn hemelvaart naar de Vader, en in Zijn persoonlijke fysieke terugkeer om in kracht en liefde op de aarde te regeren.

Wij geloven dat de hele mensheid in een ‘verweesde’ en daardoor ‘gevallen’ staat leeft, en dat de Vader een echte Vader voor ons geworden is. God heeft ons verlost door Jezus Chrisus, de eerstgeboren Zoon, zodat wij door de inwoning van de Heilige Geest opnieuw geboren kunnen worden in Gods huisgezin, als echte zonen en dochters.

Wij geloven dat de Heilige Geest in ons woont en met geestelijke gaven door ons werkt. Meer dan dat, de Heilige Geest is in wezen de geest van de Vader die in ons wordt uitgestort en onze eigenlijke natuur voor altijd verandert en het mogelijk maakt om deel te krijgen aan de ‘goddelijke natuur’. (2 Petrus 1:4)

Wij geloven in de opstanding van elk mens; in de opstanding tot het eeuwige leven voor allen die gelovigen.

Wij geloven in het broeder- en zusterschap van alle gelovigen en streven naar gemeenschap met elkaar. Wij geloven dat naarmate wij in elk opzicht meer aan Hem gelijk worden, de Kerk uiteindelijk de uitdrukking van de liefde van de Vader voor de wereld zal zijn.

OVER ONS

Lees meer over Fatherheart Ministries Nederland