‘B’ School – Steenwijk

‘B’ School – Steenwijk

The ‘B’ School is a one-week revelational adventure into the very heart of God. It builds upon the foundation laid during the ‘A’ School. The broken power systems and values of the societies in which we live are at best unsuccessful attempts to survive within a Father-less world. They are like the coping habits of orphans. In contrast, God is fully alive, utterly free from worldly limitation. God is perfect parental Love and it is for this reality that we have been created and redeemed. ‘B’ School is a doorway into God’s world, drinking from the wisdom flowing from God’s heart and experiencing the transformational power of perfect Love. ‘B’ School is an invitation to authentic seeing and living, an opportunity to experience the fullness of the Gospel.

Speakers: Frank Naea, Stephen Hill, Eric & Helena de Kruik

Price: Participation in the ‘B’ School, including lunch and dinner, is priced at EUR 300.

Accommodation: You are responsible for arranging your own accommodation.

De ‘B’-school is een openbaringsavontuur van één week in het diepste hart van God. Het bouwt voort op het fundament dat is gelegd tijdens de ‘A’-school. De gebroken machtsstructuren en waarden van de samenlevingen waarin we leven, zijn op zijn best onsuccesvolle pogingen om te overleven in een wereld zonder Vader. Ze lijken op de overlevingsgewoonten van wezen. In tegenstelling hiermee is God volledig levend, volledig vrij van wereldse beperkingen. God is perfecte ouderlijke Liefde, en het is voor deze werkelijkheid dat we zijn geschapen en verlost. De ‘B’-school is een poort naar de wereld van God, waar we drinken uit de wijsheid die uit het hart van God stroomt en de transformerende kracht van perfecte Liefde ervaren. De ‘B’-school is een uitnodiging tot authentiek zien en leven, een kans om de volheid van het Evangelie te ervaren.

Sprekers: Frank Naea, Stephen Hill, Eric & Helena de Kruik

Prijs: Deelname aan de ‘B’-School, inclusief lunch en diner, bedraagt EUR 300.

Verblijf: U bent verantwoordelijk voor uw eigen accommodatie.

Registration Form